RW STORY

จากผู้เชี่ยวชาญเรื่องเส้น สู่ตำนานเครื่องทำขนมจีนขั้นเทพ

ใช้ถ่านหรือแก็สเป็นเชื้อเพลิง ปัญหาตามมา คือ กลิ่นควันรบกวนเพื่อนบ้านและรบกวนสุขภาพคนทำขนมจีน มาเป็น การใช้ไฟฟ้า 3 เฟสปัญหาการใช้แรงงานที่ต้องเชี่ยวชาญการจับเส้นและใช้แรงงานหลายคน บางทีอาจเป็นสิบแต่ ใช้คนเพียง 4-5 คน ไม่ต้องเชี่ยวชาญด้านจับเส้นก็ทำได้

ปัญหากลิ่นจากน้ำและเศษแป้งเหลือ แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมจนแทบไม่เหลือเศษแป้งและน้ำที่เน่าเหม็น

การใช้พื่้นที่ไม่มากเพียง 2×10 เมตร เราก็สามารถตั้งโรงงานขนมจีนของเฮียวินได้อย่างสบาย สบาย

error: Content is protected !!